Moment generert fra trykk på skruen

Lengde skrue Kjerne diameter Trykk start Trykk slutt Trykkprofil (1,2,3) Gjengestigning Bredde gjenge Elementer
1 = Isobarene ligger perpendikulært på aksen av skruen
2 = Isobarene ligger koaksielt med aksen av skruen
3 = Isobarene ligger perpendikulært på aksen til kanalen
1 gir lavere momenter enn 2 fordi trykket rundt i en ring vil
gi lavere total kraft siden noe av kraften vil virke på baksiden.

I 2 virker er alltid kraften på hele elementet direkte