Inndata

Øverste raden trengs ikke fylles ut. Fylles den ut vil den regne ut verdiene i andre rad automatisk.
Vil du fylle inn manuelle verdien i andre rad check i boksen. Husk bare å unchecke om du skal bruke tall fra øverste rad
Løsningen konvergerer for ca 20 elementer. Maxelementer er 1000. Generelt: taster du inn vettuge verdier får du et vettugt svar

Stromhastighet [m/s] Cd Rordiameter [m] Boyehoyde [m] Boyediameter [m] Vekt av bøye [kg]
Kraft på rør (strøm) [N/m] Tyngde rør [N/m] Strekk på rør [N] Antall elementer Lengde rør Kraft på bøyen (strøm) [N]

Elementer fra bunn til topp

Element Vinkel Avdrift hor Avdrift ver Total Avdrifttopp hor Total Avdrifttopp ver Kraft hor Kraft ver
Totale avdrifter til å kopiere til excel